Αν ανανεώσω το πακέτο φιλοξενίας πιο νωρίς, «χάνω» τον χρόνο που υπολείπεται ως την ημερομηνία λήξης του;

Σε περίπτωση που ανανεώσετε το  πακέτυ σας πριν την ημερομηνία λήξης του, δεν χάνετε τον υπολειπόμενο χρόνο.

Η ανανέωση θα ισχύσει για το διάστημα μετά την ισχύουσα ημερομηνία λήξης.

Σχετικά άρθρα