Αλλαγή έκδοσης PHP σε Dedicated Server ή VPS

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε πολλές εκδόσεις της PHP στον dedicated server ή στο VPS που έχετε μισθώσει από την Top.Host. Υπάρχει η περίπτωση να χρησιμοποιείτε την PHP έκδοση 5.2 σε μία εφαρμογή σας και συγχρόνως να αρχίσετε να δουλεύετε σε μία άλλη έκδοση σε ένα διαφορετικό framework όπως το Symfony2. Ίσως έχετε έναν πελάτη που το site του τρέχει σε PHP 5.3, ή ίσως απλά θέλετε να δοκιμάσετε μερικά νέα πράγματα που υποστηρίζονται από μεγαλύτερη έκδοση. 
Εγκατάσταση μέσω γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI)
Συνδεθείτε στο Plesk. 
>> Tools & Settings 
>> Updates & Upgrades και επιλέξτε τις PHP εκδόσεις που επιθυμείτε (Add/Remove Components >> Web hosting features >> Different PHP interpreters versions).
Εγκατάσταση μέσω Απομακρυσμένης σύνδεσης (CLI)
#plesk sbin autoinstaller –select-product-id plesk –select-release-current –install-component php5.6
Αφού εγκαταστήσετε τις εκδόσεις PHP, μέσα από το Hosting Settings, επιλέξτε την επιθυμητή. 

Σχετικά άρθρα