Το myTophost εμφανίζει μήνυμα ότι απαιτείται συγχρονισμός του λογαριασμού μου. Τι να κάνω;
Icon Printer


Κατά την εκτέλεση κάποιων ενεργειών μέσα από το myTophost (πχ: ανανέωση, Plesk Login, αποστολή στοιχείων διαχείρισης κ.λπ.), υπάρχει το ενδεχόμενο το σύστημα να εμφανίσει μήνυμα ότι απαιτείται συγχρονισμός του myTophost λογαριασμού σας.

Σε αυτήν την περίπτωση το τεχνικό μας τμήμα ειδοποιείται αυτόματα μέσω e-mail και πραγματοποιεί άμεσα όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Από την πλευρά σας αρκεί απλά να επαναλάβετε τη διαδικασία που σας ενδιαφέρει, στο προβλεπόμενο διάστημα που αναφέρει το μήνυμα και που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός.

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Top.Host.