Τι πληρώνω κατά την αγορά ενός Dedicated Server;
Icon Printer


Η εξόφληση ενός Dedicated Server περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρεώσεις:

Εγκατάσταση πακέτων

Είναι εφάπαξ χρέωση που καταβάλλεται μόνο κατά την αρχική σας αγορά και περιλαμβάνει: 

1. Το κόστος που προκύπτει για την αγορά του control panel.

2. Το κόστος που προκύπτει για την αγορά του server

3. Tο κόστος εγκατάστασης του server, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τον server που επιλέξατε.

4. Tο κόστος εγκατάστασης του Control Panel εφόσον επιλέξετε Control Panel που χρεώνεται. 

Eγγύηση Dedicated Server

1. Είναι εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται μόνο κατά την αρχική παραγγελία και αντιστοιχεί στο κόστος του dedicated και λειτουργικού για διάστημα ενός μήνα. Η εγγύηση επιστρέφεται στον πελάτη μετά την ακύρωση του server, εφόσον γίνει μέσα στα χρονικά περιθώρια της πολιτικής ακύρωσης.

2. H υποχρέωση καταβολής εγγύησης ισχύει μόνο για επιλεγμένους Dedicated Servers. Σε περίπτωση που ένας server φέρει κόστος εγγύησης, αυτό αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του server, στην σελίδα παρουσίασης των διαθέσιμων dedicated servers.