Σε πόσες μέρες μπορώ να έχω διαθέσιμο ένα dedicated server;
Icon Printer


Από το τεχνικό μας τμήμα, ένας dedicated server παραδίδεται εντός 2-3 ημερών από τη στιγμή της εξόφλησης του.