Πώς μπορώ να ανανεώσω τη συνδρομή μου;
Icon Printer


1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel.2. Από την σελίδα Οι υπηρεσίες μου επιλέξτε το κουμπί Ανανέωση, δίπλα από την υπηρεσία την οποία θέλετε να ανανεώσετε.3. Τέλος προχωρήστε σε εξόφληση, με τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.