Πως μπορώ να εγκαταστήσω Anti-Malware (Maldet) στον Server μου;
Icon Printer


Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε Anti-Malware (Maldet) στον Server σας, είτε είναι με Ubuntu, είτε με Centos λειτουργικό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στον server σας μέσω της SSH υπηρεσίας με τα στοιχεία πρόσβασης (Username / Password) που υπάρχουν στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας.

2. Στην κονσόλα που θα ανοίξει, τρέξτε τις παρακάτω εντολές:

wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xvf maldetect-current.tar.gz
ls -l | grep maldetect
./install.sh