Πως μπορώ να δω στατιστικά (traffic / usage) του VPS μου;
Icon Printer


Μπορείτε να δείτε στατιστικά που αφοράν την κίνηση - traffic, αλλά και την χωρητικότητα - Usage του VPS σας,  μέσα από το mastervps σας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο mastervps με τα στοιχεία σύνδεσης που υπάρχουν στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας.2. Στην καρτέλα Statistics από το drop down μενού, επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε να δείτε στατιστικά:3. Τα αποτελέσματα που θα λάβετε, θα είναι της παρακάτω μορφής: