Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας myTophost BackUp
Icon Printer


Η υπηρεσία myTophost BackUp σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαδικασίες Backup και Restore στα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων της σελίδας σας. 


Το myTophost BackUp αξιοποιεί διαφορική τεχνική ως προς τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ διαφορετικών backups που παίρνει αυτοματοποιημένα το σύστημά μας, λαμβάνονται νέα αντίγραφα μόνο σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στα αρχεία ή τις βάσεις δεδομένων του site σας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαθέσιμα backups του site σας υπάρχουν μόνο για τις ημερομηνίες που πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε, επισκεφθείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από την λίστα που ακολουθεί, για να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες.


Restore σε αρχεία σελίδας

Restore σε αρχεία σελίδας μέσω της R1 Soft εφαρμογής backup

Restore σε βάσεις δεδομένων

Λήψη Backup αρχείων σελίδας

Λήψη Backup αρχείων σελίδας μέσω της R1 Soft εφαρμογής backup

Λήψη Backup βάσης δεδομένων

Backup Now σε αρχεία σελίδας

Backup Now σε βάση δεδομένων


ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάποιες περιπτώσεις που χρειαστεί να κάνετε restore σε προηγούμενη ημερομηνία και χρησιμοποιείτε την R1 Soft εφαρμογή, διαγράψτε τα περιεχόμενα (αρχεία) μέσα από τον root φάκελο σας και μετά πραγματοποιείστε το restore των αρχείων σας. Μπορείτε να τα διαγράψετε μέσα από το Plesk αλλά και μέσω ftp client.