Μπορώ να ενημερώνομαι μέσω κάποιου email για τα αποτελέσματα του antivirus;
Icon Printer


Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα του antivirus όποτε αυτό σαρώνει τον server σας, μέσω της email υπηρεσίας. Για να ενεργοποιήσετε την αποστολή - ενημέρωση από τη σάρωση του antivirus, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στον server σας μέσω της SSH υπηρεσίας με τα στοιχεία πρόσβασης (Username / Password) που υπάρχουν στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας.

2. Τρέξτε την παρακάτω εντολή: 

usr/local/maldetect/conf.maldet

3. Στο configuration file αλλάξτε τα παρακάτω:

email_alert=1
email_addr=info@top.host (όπου info@top.host, δηλώστε το δικό σας email)
email_subj="Malware alerts for $HOSTNAME - $(date +%Y-%m-%d)"
quar_hits=1
quar_clean=1
clam_av=1