Μπορώ να έχω το Plesk στα Ελληνικά;
Icon Printer


Mε όλα τα πακέτα φιλοξενίας μας παρέχουμε το Plesk Control Panel, ένα δυνατό, λειτουργικό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες του hosting λογαριασμού σας 24/7 αλλά και να επιλέξετε ανάμεσα σε Αγγλικά και Ελληνικά.

Για να επιλέξετε γλώσσα, απλά πραγματοποιείστε Login στο Mytophost panel και αναλόγως την γλώσσα που έχετε στο mytophost, την ίδια γλώσσα θα έχετε και στο Plesk σας.

1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel και από εκεί επιλέξτε "Plesk Login" για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.
Μέσα στο Plesk, θα διαπιστώσετε πως όλες οι υπηρεσίες είναι στην Ελληνική γλώσσα.