Έχω παραπάνω από ένα οικονομικούς λογαριασμούς. Μπορώ να τους συγχωνεύσω σε ένα;
Icon Printer


Σε περίπτωση που διατηρείτε υπηρεσίες στην Top.Host σε περισσότερα από ένα οικονομικά προφίλ, μπορείτε να τις συγχωνεύσετε σε ένα μόνο λογαριασμό. 

Για να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, αρκεί να μας αποστείλετε το αίτημα συγχώνευσης από κάθε email διαχείρισης ξεχωριστά στο billing@top.host, καθώς και να μας αναφέρετε ποιο email διαχείρισης θέλετε να διατηρηθεί.