Έχω ενεργοποιήσει τη συνδρομητική υπηρεσία στην PayPal για αυτόματη πληρωμή της συνδρομής μου στην Top.Host. Πώς μπορώ να την ακυρώσω;
Icon Printer


Για να ακυρώσετε την συνδρομητική υπηρεσία στην PayPal, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην PayPal

2. Επιλέξτε "History" που βρίσκετε κάτω από το "My Account"

3. Ψάξτε βάσει των ημερομηνιών, επιλέγοντας να ξεκινήσει η αναζήτηση από την ημερομηνία που κάνατε την εγγραφή σας στη συνδρομητική υπηρεσία.

4. Στην επιλογή "More Filters" μεταβείτε στο "Subscriptions and agreements" >> "Subscriptions"

5. Επιλέξτε "Details" ή το όνομα της εγγραφής που θέλετε να ακυρώσετε.

6. Κάντε την ακύρωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το ποιος εμφανίζεται:

α. Επιλέξτε "Cancel Profile" το οποίο εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης.

β. Επιλέξτε "Cancel Subscription". Η επιλογή αυτή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

7. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, επιλέγοντας "Subscription Cancel" ή "Profile Cancel" αντίστοιχα.