Ενσωμάτωση CDN στο Drupal
Icon Printer


Για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση της CDN υπηρεσίας στο WordPress σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του CDN module για το Drupal.

2. Κάντε extract στο module directory του Drupal.

3. Πλοηγηθείτε στο path: Configuration CDN Integration.

4. Στο tab Settings, εισάγετε τις εξής ρυθμίσεις:
Status: Enabled
Mode: Basic
Show statistics for the current page: Disabled

5. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας.

6. Στο Basic Mode tab: Εισάγετε το CDN Hostname στο πεδίο. Στο παράδειγμά μας cdn.testdomain.gr

7. Επιλέξτε "Submit".