Τι ισχύει με την υποστήριξη του HTTP/2 στο CDN;
Icon Printer


To πρωτόκολλο HTTP/2 υποστηρίζεται από όλους τους Edge Servers του δικτύου της Top.Host. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το στατικό περιεχόμενο να σερβίρεται σε https, επομένως θα πρέπει να ενεργοποιήσετε κάποια από τις SSL λύσεις που παρέχονται: Shared SSL ή το δικό σας πιστοποιητικό.