Τι εννοούμε όταν λέμε “στατικό περιεχόμενο”;
Icon Printer


Ως στατικό ορίζεται το περιεχόμενο που σερβίρεται αυτούσιο σε όλους τους χρήστες, όταν το ζητήσουν, σε αντίθεση με το δυναμικό περιεχόμενο το οποίο πρέπει πρώτα να παραχθεί και είναι συνήθως διαφορετικό ανά χρήστη.

Τα στατικά αρχεία που προτείνεται να κασάρονται, είναι τα ακόλουθα:
-- Εικόνες: png, jpg, gif, jpeg κ.λπ.
-- Text files: css, javascript, html κ.λπ.
-- Έγγραφα: doc, odt, pdf, xls κ.λπ.
-- Αρχεία εγκατάστασης: bin, exe, deb κ.λπ.
-- Αρχεία συμπίεσης: zip, 7z, tar.gz κ.λπ.