ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που θέλετε να κατοχυρώσετε Domain Name με ελληνικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να κωδικοποιήσετε το όνομα που σας ενδιαφέρει σε μορφή Punycode (IDN κωδικοποίηση), χρησιμοποιώντας τον παρακάτω Converter. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κωδικοποιημένη μορφή του ελληνικού domain σας, ακόμα και αν θέλετε να αγοράσετε κάποιο πακέτο hosting ή πακέτο μεταπωλητή ή email hosting ή SSL certificate.

Ελληνικό Domain Name
Μετατροπή Punycode