Αντώνης Χαρίτων

Profile:

Ο Αντώνης είναι ο Διευθυντής Ηλεκτρονικής Ασφάλειας στην Enartia, την μητρική εταιρία της Top.Host. Είναι υπεύθυνος για την προστασία των εταιρειών, των υπαλλήλων, αλλά κυριότερα των πελατών και των δεδομένων τους.

Posts by Αντώνης Χαρίτων: